SEMPOZYUM BİLİM ve DANIŞMA KURULU    
 • Prof. Dr. Mehmet ALPASLAN                            (İnönü Üni.)
 • Prof. Dr. Muhammet ARICI                                (Namık Kemal Üni.)
 • Prof. Dr. Nevzat ARTIK                                       (Ankara Üni.)
 • Prof. Dr. Ayhan ATLI                                           (Harran Üni.)
 • Doç. Dr. Yahya Kemal AVŞAR                            (Mustafa Kemal Üni.)
 • Doç. Dr. Masum BURAK                                     (TAGEM)
 • Prof. Dr. Ahmet CAN                                           (Trakya Üni.)
 • Doç. Dr. Cengiz CANER                                       (Çanakkale 18 Mart Üni.)
 • Prof. Dr. Muharrem CERTEL                            (Akdeniz Üni.)
 • Prof. Dr. Hayri COŞKUN                                    (Abant İzzet Baysal Üni.)
 • Prof. Dr. Abdullah ÇAĞLAR                               (Afyon Kocatepe Üni.)
 • Prof. Dr. Nafi ÇOKSÖYLER                               (Yüzüncü Yıl Üni.)
 • Prof. Dr. Utku ÇOPUR                                        (Uludağ Üni.)
 • Prof. Dr. Orhan DAĞLIOĞLU                           (Namık Kemal Üni.)
 • Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ                              (Namık Kemal Üni.)
 • Prof. Dr. Onur DEVRES                                      (İTÜ)
 • Prof. Dr. Aziz EKŞİ                                              (Ankara Üni.)
 • Prof. Dr. Adem ELGÜN                                      (Selçuk Üni.)
 • Prof. Dr. Hasan FENERCİOĞLU                      (Çukurova Üni.)
 • Prof. Dr. H. Hüsnü GÜNDÜZ                            (İstanbul Aydın Üni.)
 • Prof. Dr. Ayşe Zeynep KATNAŞ                      (Trakya Üni.)
 • Prof. Dr. Mükerrem KAYA                               (Atatürk Üni.)
 • Prof. Dr. Faik KOCA                                          (Ondokuz Mayıs Üni.)
 • Prof. Dr. Akif KUNDAKÇI                                (Celal Bayar Üni.)
 • Prof. Dr. Şefik KURULTAY                              (Namık Kemal Üni.)
 • Prof. Dr. Hamit MEHMETİ                              (Tetova Devlet Üni.)
 • Prof. Dr. Zümrüt B. ÖGEL                                (ODTÜ)
 • Prof. Dr. Mehmet D. ÖNER                              (Gaziantep Üni.)
 • Prof. Dr. Sami ÖZÇELİK                                  (Süleyman Demirel Üni.)
 • Prof. Dr. Feramuz ÖZDEMİR                          (Akdeniz Üni.)
 • Prof. Dr. Aydın ÖZTAN                                    (Aksaray Üni.)
 • Doç. Dr. Hazir POLLOZHANİ                         (Tetova Devlet Üni.)
 • Prof. Dr. Meltem SERDAROĞLU                   (Ege Üni.)
 • Prof. Dr. Osman ŞİMŞEK                                (Namık Kemal Üni.)
 • Prof. Dr. Mahir TURHAN                                (Mersin Üni.)
 • Prof. Dr. Aydın YAPAR                                    (Pamukkale Üni.)
 • Prof. Dr. Hasan YETİM                                   (Erciyes Üni.)
 • Prof. Dr. Atilla YETİŞMEYEN                        (Ankara Üni.)
 • Prof. Dr. Metin YILDIRIM                             (Gazi Osman Paşa Üni.)
 • Prof. Dr. Sevinç YÜVECAN                             (Hacettepe Üni.)