Sempozyumun Amacı    

Adriyatik'ten Kafkaslar'a üretimi yapılan, fakat daha ziyade yöresel anlamda öneme sahip gıda ürünlerinin özellikleri ve üretim proseslerini bilimsel bir ortamda tartışıp, yöresel öneme sahip bu ürünlerin uluslararası bir arenada tanıtımını sağlamak; Sempozyum kapsamında sunulan bildiriler ve yapılan tartışmaları içeren bir kaynak hazırlamak, bu şekilde uluslararası eğitim ve kültürel anlamda işbirliğinin geliştirilmesine yönelik bilimsel bir ortam oluşturmak.

Bölge Üniversiteleri arasında, eğitim ve kültürel anlamda gelecekte yapılacak çalışmalar için büyük önem arz eden iş birliği alt yapısını oluşturmaktır.